Koalicja rządowa

Z wiki.arst.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Koalicja rządowa – porozumienie partii politycznych w celu powołania wspólnego rządu.

Rząd koalicyjny tworzony jest z reguły wówczas, gdy żadna z partii nie ma w parlamencie bezwzględnej większości czy innej liczby przedstawicieli wymaganej dla rządów, a rządy sprawowane przez rząd mniejszościowy byłyby mało stabilne. O pozycji poszczególnych partnerów koalicyjnych stanowią przede wszystkim wyniki wyborów, a także ewentualne alternatywne możliwości (współ)rządzenia lub ich brak.

W sytuacji, gdy koalicję formują najważniejsze ugrupowania, zazwyczaj w centrum sceny politycznej, zdobywając bardzo wyraźną większość głosów, mówimy o wielkiej koalicji. Przykładem wielkiej koalicji było sformowanie w 2021 roku Zjednoczenia Arstoczki, które posiadało na początku swego istnienia 95,81% mandatów, czy też z mniejszą większością koalicja Zjednoczona Prawica w roku 1985, która zdobyła 79% mandatów.