Parlament Federacji Arstoczki

Z wiki.arst.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Parlament Federacji Arstoczki (PFA) – instytucja Federacji Arstoczki będąca odpowiednikiem jednoizbowego parlamentu, której członkowie są wybierani przez obywateli państw członkowskich na trzyletnie kadencje.

Kompetencje

Parlament jest przede wszystkim organem prawodawczym, który wspólnie z Radą stanowi akty prawne w toku różnych procedur legislacyjnych. Parlament Europejski może też kontrolować inne instytucje oraz posiada, do pewnego stopnia, uprawnienia kreacyjne (wyboru składu innych organów federalnych):

  • uchwala federatywy - najwyższe akty prawa państw członkowskich,
  • zatwierdza Radę i jej przewodniczącego;
  • ma prawo uchwalenia wotum nieufności wobec Rady (większością 3/5 głosów);
  • ma prawo do ustanawiania Federalnych Komisji Śledczych na wniosek 1/4 swoich członków;
  • powołuje Federalnego Rzecznika Praw Obywatelskich.