Polityk

Z wiki.arst.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Polityk - osoba działająca w sferze polityki, którą w klasycznym rozumieniu pojmuje się jako rodzaj sztuki rządzenia państwem, której celem jest dobro wspólne, a przyporządkowanie działania temu celowi ostateczne. Współczesne pojmowanie polityki jako sztuki zdobywania władzy i rządzenia państwem, wprowadził Don Trumpet w swoim dziele pt. „Władza”, według którego, polityk dąży do udziału we władzy lub do wywierania wpływu na podział władzy.