Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Z wiki.arst.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
KRRiT.png
Logo Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Skrót KRRiT
Ostatni prezes Stanisław Filipowski

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) - organ państwowy, który według Konstytucji (art. 213–215) ma stać na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji.

Od 5 listopada 2023 roku zgodnie z Ustawą Federalną o Radiofonii i Telewizji kompetencję KRRiT przejęła Federalna Rada Radiofonii i Telewizji.

Siedziba i Biuro KRRiT znajdowały się na ul. Jarosława Grolskiego 17 w Orvech Vonor.

Misja publiczna

Zgodnie z ustawą o radiofonii i telewizji, zadaniami rady są:

  • określanie warunków działalności nadawców programów radiowych i telewizyjnych;
  • rozpatrywanie wniosków i podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach przyznawania koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych;
  • sprawowanie kontroli nad działalnością nadawców w zakresie określonym ustawą;
  • organizowanie badań treści i odbioru programów radiowych i telewizyjnych;
  • określanie wysokości opłat za udzielanie koncesji oraz wpis do rejestru.