Stanisław Filipowski

Z wiki.arst.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Stanisław Filipowski
Stanisław Filipowski.jpg
Stanisław Filipowski (2020)
Pełne imię i nazwisko Stanisław Tomasz Filipowski
Data i miejsce urodzenia 1 maja 2011, Nirsk
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Okres od 15 października 2023
Przynależność polityczna Zjednoczenie Arstoczki

Nowa Arstoczka

Marszałek Sejmu IV Republiki Arstoczki
Okres od 23 sierpnia 2023

do 15 października 2023

p.o. Prezydenta IV Republiki Arstoczki
Okres od 23 sierpnia 2023

do 9 września 2023

Minister Edukacji i Nauki
Okres od 24 października 2021

do 15 kwietnia 2023

Przynależność polityczna Zjednoczenie Arstoczki
Minister Zjednoczenia Arstoczki
Okres od 5 kwietnia 2021

do 24 października 2021

Przynależność polityczna Zjednoczenie Arstoczki
Dyrektor Generalny Urzędu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Arstoczki
Okres od 15 marca 2021

do 31 grudnia 2022

Przynależność polityczna Zjednoczenie Arstoczki
Dyrektor Generalny Wojskowych Służb Informacyjnych Arstoczki
Okres od 15 marca 2021

do 7 grudnia 2021

Przynależność polityczna Zjednoczenie Arstoczki
Prezes Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Okres od 30 listopada 2020
Przynależność polityczna Porozumienie Wacpe - Filipowski
Prezes Rządu IV Republiki Arstoczki
Okres od 23 listopada 2020

do 26 grudnia 2020

Przynależność polityczna Porozumienie Wacpe - Filipowski
Prezydent Arstoczki na uchodźstwie
Okres od 1 września 2020

do 15 listopada 2020

Przynależność polityczna Koalicja Wolność
Prezydent III Republiki Arstoczki
Okres od 18 maja 2020

do 26 sierpnia 2020 (de facto)

Przynależność polityczna Wyzwolenie Arstoczki
Tymczasowy Wiceprzewodniczący III Republiki Arstoczki
Okres od 13 kwietnia 2020
do 26 kwietnia 2020
Senator Socjalistycznej Republiki Arstoczki
Okres od 29 marca 2020

do 13 kwietnia 2020

Przynależność polityczna Senator niezależny
Delegat Sejmowy z okręgu wyborczego w Nirsku w wyborach prezydenckich w 2019 roku
Poparty kandydat Adam Heisentler
Przynależność polityczna Kandydat niezależny

Stanisław Tomasz Filipowski - Arstoczkański polityk i lekarz, minister Edukacji i Nauki, Dyrektor Generalny Urzędu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Arstoczki oraz prezes Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Wcześniej prezydent III Republiki Arstoczki, minister Zjednoczenia Arstoczki, wicemarszałek sejmu i dyrektor generalny Wojskowych Służb Informacyjnych Arstoczki.

Życiorys

Delegat Sejmowy z Okręgu Wyborczego w Nirsku

W 2019 roku przed wyborami prezydenckimi, Stanisław Filipowski wybrany został jako Delegat Sejmowy z okręgu wyborczego w Nirsku, dzięki parlamentarnym wsparciu, jakiego otrzymał od Adama Heisentlera. W wyborach prezydenckich oddał na niego głos.

Senator Socjalistycznej Republiki Arstoczki

Stanisław Filipowski był przeciwnikiem władzy Vadima Volatova, lecz od początku do końca Socjalistycznej Republiki Arstoczki żył w tym kraju i pomagał innym objęto obywatelkom. Na początku 2020 roku po wyborach zarządzonych przez Vadima Volatova został on wybrany senatorem Socjalistycznej Republiki Arstoczki wraz z Przemysławem Jeżykiem oraz Amelią Mirukan, gdzie podczas pierwszego posiedzenia złożył wniosek, który zakazywał karania ludzi za poglądy antykolechiańskie i antysocjalistyczne. Poparł on także wniosek Amelii Mirukan, pozbawiający Vadima Volatova władzy i ogłaszający Arstoczkańską suwerenność. Według obecnie funkcjonującej wersji oficjalnej, to on jest zabójcą Vadima Volatova (Wcześniej przyjmowano, że był to Afold Heisentler lub Przemysław Jeżyk). Posiedzenie senatu zamknięte zostało rozwiązaniem Socjalistycznej Republiki Arstoczki i powołaniem do życia III Republiki Arstoczki.

Tymczasowy Wiceprzewodniczący III Republiki Arstoczki

13 kwietnia powołany został tymczasowy komitet kierujący III Republiką Arstoczki, w którego skład wchodzili byli senatorowie Socjalistycznej Republiki Arstoczki, tj. Przemysław Jeżyk - jako przewodniczący oraz Stanisław Filipowski - jako wiceprzewodniczący. Rozpisane zostały wówczas wybory parlamentarne i prezydenckie. Stanisław Filipowski zgłosił swoją kandydaturę na Prezydenta III Republiki Arstoczki.

W przeprowadzonych wyborach, które odbyć miały się bez przeprowadzania drugiej tury, zdobył tyle samo głosów delegatów, co Adam Heisentler, w związku z czym komitet zarządził przeprowadzenie ogólnokrajowej i powszechnej drugiej tury wyborów prezydenckich. Oficjalne wyniki podane przez ks. Filipa Pawłowskiego, dzięki wsparciu Myszona Wacpe zostały podważone, co doprowadziły do wybuchu Afery Wielkiego Fałszerstwa, która pogrążyła polityczną karierę Adama Heisnetlera w III Republice Arstoczki. Komitet - niekoniecznie w sposób zgodny z demokratycznymi standardami, gdyż niewiadome było, czy gdyby fałszerstwo nie nastąpiło, to Stanisław Filipowski wygrałby wybory - stwierdził zwycięstwo Stanisława Filipowskiego w wyborach prezydenckich.

Prezydent III Republiki Arstoczki

Stanisław Filipowski rozpoczął swoją prezydenturę od złożenia wniosku postawienia Adama Heisentlera oraz ks. Filipa Pawłowskiego przed Trybunałem Stanu. Tam, zawnioskował by utworzyć stanowisko Naczelnego Doradcy Państwowego, któremu nadano uprawnienia składania projektów ustaw. Jedną z takich ustaw była reforma walutowa, wprowadzająca w miejsce Kolechiańskich Kredytów, zależnych od obcych sił, Funta Arstoczki, który emitowany miał być przez zależny od rządu Arstoczki Bank Centralny. Stanisław Filipowski jednak złożył także poprawkę, która zmieniła wizerunki osób na banknotach m.in. na jego wizerunek oraz Myszona Wacpe. Jedyna ustawa, jaką złożył za czasów swojej prezydentury była ustawa o wprowadzeniu do Arstoczki Oranżady Helena, którą złożył pod koniec kwietnia 2020 roku. Po przyjeździe do Arstoczki z oficjalną wizytą nowo wybranego Naczelnika Kobrastanu Generała Volatova di Ravello - ojca Vadima Volatova - Stanisław Filipowski, jak twierdzi, przedstawił mu nieprawdziwą wersję wydarzeń, jakoby to Przemysław Jeżyk zabił Vadima Volatova, aby zyskać jego sympatię. Razem z nim przyjechał jego syn - Glorius Volatov, który utworzył w Arstoczce partię Wolność tkwi w SILE. W czerwcu 2020 roku został zmanipulowany przez podstawionych przez Gloriusa Volatova biegłych ekspertów ws. ustawy o Niezależnym Urzędowym Trybunale Rozporządzeń oraz Referendum Rocznym. Doprowadziło to do spisku WTWS'u, który pod koniec sierpnia 2020 roku obsadził na stanowisku Prokuratora Generalnego Gloriusa Volatova, który następnie oskarżył o zdradę Stanisława Filipowskiego i innych polityków Koalicji Wolność, a następnie deportował ich do Zjednoczonej Federacji.

Prezydent Arstoczki na uchodźstwie

Po deportacji do Zjednoczonej Federacji żył na utrzymaniu Gloriusa Volatova w luksusowym hotelu Luxor w Korista City. Gdy rozpoczął walkę o niepodległość Arstoczki wraz z ówczesnym byłym ambasadorem Arstoczki i biznesmenem Henrykiem Warsem, pozbawiony został finansowania przez nowo wybrany rząd Arstoczki. Prezydent Don Trumpet, który był dobrym przyjacielem Warsa, zadecydował się pomóc Arstoczce - jednakże kategorycznie wykluczał możliwość rozwiązania siłowego. W połowie października 2020 roku prezydentem jednak został Edward McKinley, który był stanowczym przeciwnikiem Federacji Kobrastanu i zamierzał przywrócić suwerenność Arstoczce za wszelką cenę. Stanisław Filipowski wraz z Henrykiem Warsem sprzeciwiali się jednak temu, by Arstoczka wcielona została do Zjednoczonej Federacji, o co zabiegał prezydent McKinley, co spowodowało zgłoszeniem przez Stanisława Filipowskiego sprzeciwu do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. Kiedy doszło do mediacji na linii Volatov - McKinley oraz wynegocjowania warunków Referendum Listopadowego, Stanisław Filipowski czynnie brał udział w negocjacjach: m.in. zmusił Volatova do przeprowadzenie referendum jeszcze w listopadzie, a nie na początku przyszłego roku, jak planował. Po negocjacjach Stanisław Filipowski dowiedział się od władz partii Wyzwolenie Arstoczki o tym, że nie zamierzają go poprzeć jako kandydata na prezydenta, gdyż zgodnie z ustaleniami Międzynarodowej Konwencji Wolności i Demokracji, Stanisław Filipowski będzie musiał ponownie ubiegać się o fotel prezydencki - tak samo jak to wcześniej było z Adamem Heisentlerem. Zadecydował się na opuszczenie Wyzwolenia Arstoczki oraz przekonał Myszona Wacpe do stworzenia z nim Porozumienia Wacpe - Filipowski.

Prezes rządu IV Republiki Arstoczki

23 listopada 2020 roku został premierem, po tym jak Porozumienie Wacpe - Filipowski zwyciężyło w wyborach i utworzyło Koalicję Partii Liberalnych. Przez krótkość tych rządów, związanych z nieoczekiwaną dymisją Stanisława Filipowskiego oraz braku poparcia sejmu dla kandydatury Grażyny Filipowskiej rozpisał, jeszcze jako premier, wybory 2020/2021.

Okres Zjednoczonej Lewicy

Stanisław Filipowski po przejęciu władzy przez koalicję Zjednoczona Lewica został odsunięty na dalszy plan - działał głównie jako prezes Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Dopiero pod koniec istnienia tej koalicji w celu sprawdzenia i ostatecznie wykrycia spisku Antona Volatova został on mianowany Dyrektorem Generalnym Urzędu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Arstoczki i Wojskowych Służb Informacyjnych Arstoczki.

Okres Zjednoczenia Arstoczki

Po utworzeniu Zjednoczenia Arstoczki został on ministrem Zjednoczenia Arsotczki, którego zadaniem było prowadzenie rozmów z Prezydencką Republiką Arstoczki ws. utworzenia unii. Jego funkcja straciła na znaczeniu po utworzeniu Federacji Arstoczki. W nowym rządzie został on Ministrem Edukacji i Nauki i nadal, mimo próby jego usunięcia, pełni funkcję prezesa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Dnia 15 kwietnia przestał pełnić funkcje rządowe, wskutek obalenia rządu Zjednoczenia Arstoczki i powołaniu rządu Maksymiliana Kolanko.

Dnia 23 sierpnia 2023 roku został powołany na stanowisko Marszałka Sejmu. Wskutek zamachu na życie prezydenta Henryka Warsa, przejął także obowiązki prezydenta do czasu jego rekonwalescencji w dniu 9 września 2023 roku. Dnia 15 października 2023 roku wraz ze Zjednoczeniem Arstoczki wszedł do rządu Maksymiliana Kolanko, jako Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Życie prywatne

Urodził się 1 maja 2011 roku jako syn Tatiany i Tomasza w Nirsku. Tam studiował psychologię na Uniwersytecie w Nirsku. Po studiach ożenił się z jego wieloletnią partnerką Grażyną filipowską, a w roku 2019 urodził im się syn Marian.