Prawica Liberalna

Z wiki.arst.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Prawica Liberalna
Logo Prawicy Liberalnej.png
Logo Prawicy Liberalnej
Skrót PL
Data założenia 1937 (Oficjal. 1942)
Data rozwiązania 11 września 1990
Barwy Niebieski, homarowy, biały
Poglądy ideologiczne Konserwatyzm,

Republikanizm

Poglądy gospodarcze Liberalizm,

Progresywizm.

Prawica Liberalna (PL) - partia polityczna, powstała w 1937 roku, oficjalnie zarejestrowana przed wyborami w roku 1942. Jej członkowie zrzeszeni byli pod hasłami konserwatywnego libertarianizmu, który zakładał spowolnienie zmian społecznych i przemian w Arstoczce oraz rewolucyjne zmiany gospodarcze, mające umożliwić szybki wzrost gospodarczy Arstoczce, co miałoby się przyczynić do zwiększenia majętności obywateli Arstoczki.

Partia ta wygrała wybory w roku 1980 i wdrażając swoje rozwiązania gospodarcze doprowadziła do rekordowego na świecie wzrostu gospodarczego w roku 1982, uznawanego dzisiaj powszechnie w Arstoczce, jako Złoty Okres, którego owoce Arstoczka zbiera do dziś. Dzięki zdobyciu większości wspólnie z partią Królewscy, w wyborach 1985 przeprowadzili nowoczesne zmiany ustrojowe, wprowadzając do Arstoczki system prezydencki. W 1985 roku pierwszym prezydentem nowo ustanowionej przez Prawicę Liberalną Tomasz Polański, będący byłym ministrem finansów Przez różnice występujące w .światopoglądzie oraz Aferę Gruntową z 1988 roku Prawica Liberalna uległa rozpadowi.

Powstanie partii

Partia ta działała nielegalnie pod koniec rządów Aleksandra V, po śmierci którego doszło do powstania Republiki Kolechii. W Republice Kolechii żądała jako jedna z pierwszych rozpisania referendum niepodległościowego. Pomimo tego nie udało im się zostać frakcją rządzącą po proklamacji Republiki Arstoczki w 1942, gdyż przez prawie trzydzieści lat w wyborach wygrywała Partia Pracy, która wspólnie z Partią Narodu Arstoczki rządziła w kraju,

Okres rządów Partii Pracy

Za rządów Partii Pracy krytykowali poszerzanie biurokracji przez Partię Pracy oraz rozbudowywanie programów socjalnych . Krytykowali także Partię Narodu Arstoczki, ujawniając nielegalne powiązania tych partii oraz powiązania PNĄ z rządami Kolechii, co doprowadziło tę partię do upadku. Doprowadzili także do rozpadu Partii Pracy w roku 1979 i doprowadził do zwyciężonych przez siebie przedterminowych wyborów w roku 1980.

Rządy Koalicji PLK

Koalicja Prawica Liberalna - Królewscy rządziła w Arstoczce w formie kompromisowego połączenia programów tych dwóch partii, w wyniku których na stanowisko Ministra Finansów został powołany Tomasz Polański - niezależny poseł, powiązany z partią X. Wprowadził własne reformy gospodarcze, w wyniku których doszło do boomu gospodarczego, którego szczyt przypadał na rok 1982, a większość jego reform przetrwała do końca istnienia II Republiki Arstoczki.

Afera Gruntowa i rozpad

Do rozpadu Prawicy Liberalnej doszło w synku ujawnienia przez przewodniczącego Socjaldemokracji Lucjusza Hszana informacji, wedle których minister infrastruktury i rolnictwa Piotr Dobrowolski, wywodzący się z partii X, dopuścił się wzięcia łapówki w zamian za przekształcenie gruntów przeznaczonych na domy mieszkalne w grunty przemysłowe, co doprowadzić miało do powstania fabryk w bliskim otoczeniu domów mieszkalnych, co niezawodne było z obowiązującą wówczas ustawą. Sprawę tę wykorzystał jeden z mniej znaczących posłów Prawicy Liberalnej - Guzef Chebelski, który żądał postawienia Dobrowolskiego przed Trybunałem Stan. Doprowadziło to do wyrzucenia go z Prawicy Liberalnej, jednakże część posłów razem z nim opuściła Prawicę Liberalną, dołączając do utworzonej przez niego Narodowej Partii Arstoczki. Utorowało to mu drogę do zdobycia fotelu prezydenckiego, który utrzyma przez kolejne dwie kadencje.

Wydarzenia po odejściu Chebelskiego

Po utworzeniu Narodowej Partii Arstoczki doszło do rozpadu rządowej koalicji z Królewskimi, a następnie rozwiązaniu całkowitym niejednorodnej w poglądach Prawicy Liberalnej w roku 1990.