Prezydenckie Służby Specjalne

Z wiki.arst.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Prezydenckie Służby Specjalne (PSS) – najwyższy organ ścigania w IV Republice Arstoczki, zajmujący się ochroną najważniejszych osób w państwie oraz ich rodzin, a także do prowadzenia śledztw w sprawie oszustw. Podlega prezydentowi republiki.

Głównymi zadaniami PSS jest zapewnienie ochrony głowie państwa, prowadzenie dochodzeń w sprawach oszustw i zwalczanie fałszerstw pieniędzy.

Ustawa o Prezydenckich Służbach Specjalnych zobowiązuje PSS do ochrony:

  • prezydenta i członków jego bezpośredniej rodziny;
  • kandydatów na prezydenta w latach wyborczych;
  • Pałacu Prezydenckiego, budynku Kancelarii Prezydenta i innych biur prezydenta republiki;
  • zagranicznych misji dyplomatycznych w Federacji Arstoczki;

Ponadto przyznaje prezydentowi prawo do ochrony innych osób na terenie Federacji Arstoczki. Sama jednak nie ma uprawnień służb specjalnych na terenie Prezydenckiej Republiki Arstoczki.