Trybunał Stanu

Z wiki.arst.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Trybunał Stanu (TS) – konstytucyjny organ władzy sądowniczej w IV Republice Arstoczki, którego główne zadanie polega na egzekwowaniu odpowiedzialności najwyższych organów i urzędników państwowych za naruszenie Konstytucji lub ustawy w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania (inaczej: popełnienie deliktu konstytucyjnego) oraz za przestępstwa pospolite i skarbowe w przypadku Prezydenta IVRA.

Trybunał nie dysponuje własnym aparatem pomocniczym, a zamiast tego finansowanie, obsługę kancelaryjną oraz czynności sekretariatu zapewnia mu Sąd Najwyższy.

Rozpatrzone sprawy