Lewica Arstoczki

Z wiki.arst.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Lewica Arstoczki
Lewica Arstoczki.png
Logo Prawicy Liberalnej
Skrót LA
Data założenia 30 grudnia 2020
Barwy Niebieski i biały
Poglądy ideologiczne Progresywizm,

Zielony socjalizm.

Poglądy gospodarcze Socjalliberalizm,

Solidaryzm.

Lewica Arstoczki - Arstoczkańska partia polityczna, utworzona przez Adama Heisentlera przed wyborami parlamentarnymi 2020/2021.

Historia partii

Partia powstała, jako odświeżona wersja partii Socjaliści, założonej przez Adama Heisentlera w III Republice Arstoczki. Po wyborach parlamentarnych 2020/2021 weszła w skład koalicji rządowej Zjednoczona Lewica, w ramach której Heisentler został Marszałkiem Sejmu. Po wybuchu Afery Wywrotowej, wszedł w skład Zjednoczenia Arstoczki, z którego członkostwa jednak zrezygnował z powodu braku zgodności programu Zjednoczenia Arstoczki z jego własnymi poglądami.

Program partii

Program partii Lewica Arstoczki, skupia się na kwestiach społecznych, ekonomicznych i środowiskowych. Partia opowiada się za solidarnością społeczną i równością, oraz dąży do zmniejszenia nierówności społecznych i ekonomicznych w kraju. Pomysłami partii na działalność Arstoczki są:

  1. Wzrost podatków dla najbogatszych – partia proponuje wprowadzenie progresywnej skali podatkowej, co oznacza, że osoby zarabiające najwięcej będą płacić wyższe podatki. Środki te zostaną przeznaczone na rozwój edukacji, zdrowia i innych dziedzin, które wymagają poprawy.
  2. Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym – partia zobowiązuje się do zapewnienia bezpłatnego dostępu do podstawowych potrzeb, takich jak żywność, mieszkanie i opieka zdrowotna dla osób najbardziej potrzebujących.
  3. Zwiększenie wydatków na edukację – partia proponuje zwiększenie wydatków na edukację i szkolenia zawodowe, aby zapewnić młodym ludziom lepsze szanse na przyszłość.
  4. Ekologia – partia proponuje wprowadzenie restrykcyjnych regulacji dotyczących emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza. Partia dąży do promowania energii odnawialnej i przemysłu ekologicznego.
  5. Ochrona praw pracowników – partia proponuje wprowadzenie minimalnej płacy, wprowadzenie ograniczeń dotyczących długości czasu pracy i zapewnienie ochrony przed dyskryminacją w miejscu pracy.
  6. Polityka migracyjna – partia opowiada się za bardziej humanitarną polityką migracyjną, która zapewni pomoc dla uchodźców i migrantów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji.
  7. Polityka zagraniczna – partia dąży do poprawy stosunków z sąsiadującymi krajami, zwłaszcza z Kolechią, która jest ważnym partnerem handlowym. Partia opowiada się za prowadzeniem polityki zagranicznej zgodnej z wartościami demokratycznymi i solidarnością międzynarodową.