Afera Wywrotowa

Z wiki.arst.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Afera Wywrotowa - afera, powstała w wyniku wykrycia potencjalnego spisku, który przeprowadzić miał Anton Volatov na zlecenie Federacji Kobrastanu. Celem spisku miało być przejęcie władzy w IV Republice Arstoczki przez siły Kobrastanu.

Geneza

Główną osobą, dzięki której spisek został wykryty był prezydent Henryk Wars. Nie ufał on rządowi Grażyny Filipowskiej, a zwłaszcza ówczesnemu Sekretarzowi Generalnemu Służb Specjalnych Antonovi Volatovowi. Korzystając ze swoich uprawnień prezydenckich nakazał Volatovowi przekazać mu wszystkie dokumenty oznaczone jako tajne i ściśle tajne, grożąc interwencją Prezydenckich Służb Specjalnych w siedzibie UBWA. Anton Volatov rozpoczął następnie pospieszne niszczenie dokumentów, które mogłyby doprowadzić do odkrycia spisku.

Ostatecznie udało się odzyskać jedynie cztery dokumenty z nieznanej ich ilości. Najbardziej wstrząsającym był jednak dokument, w którym dojść miałoby do upozorowanego wypadku prezydenta Henryka Warsa, w celu umieszczenia na tym stanowisku Antona Volatova:

Prezydent Henryk Wars zostanie wysłany pod pretekstem do Yurkogradu samolotem VOL21 (...). Samolot prezydencki wyląduje na lotnisku wojskowym w Lietzow, zostanie opróżniony, pasażerowie wraz z prezydentem rozdzieleni i osadzeni w tajnej bazie wojskowej AM41 w pojedynczych celach. (...) Pilot rozbije samolot przed lotniskiem Vedor. (...) przekazana zostanie informacja, że prezydencki samolot uległ rozbiciu, a na pokładzie nikt nie przeżył. Zgodnie z założeniami (...) wybrany zostanie zgodnie z decyzją gen. Volatova di Ravello kandydat. ~ Oficjalne fragmenty dokuemntu TZ043

Przebieg i skutki

Prezydent Henryk Wars po wykryciu afery korzystając z uprawnień zawiesił Antona Volatova w prawach sekretarza. Zgodnie z prawem wówczas władzę nad służbami przejmował Dyrektor Generalny UBWA, na którym to stanowisku obsadzony był Stanisław Filipowski. Anton Volatov, a także Angel von Braun wraz z niektórymi posłami postawiony został przed Trybunałem Stanu - posłowie ich partii stracili mandaty poselskie, a sejm do końca kadencji zmniejszył się z 220 do 191 posłów.

Głównym skutkiem Afery Wywrotowej było zakończenie istnienia funkcjonowania koalicji Zjednoczona Lewica i powołanie koalicji, której zadaniem była wspólna odbudowa Arstoczki i uniezależnienie jej od Federacji Kobrastanu, którą nazwano Zjednoczenie Arstoczki.