Ustawa o deportacji i pozbawieniu praw wyborczych ze względu na wcześniejszą przynależność polityczną

Z wiki.arst.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Ustawa o deportacji i pozbawieniu praw wyborczych ze względu na wcześniejszą przynależność polityczną, Lex Volatov - ustawa, uchwalona w dniu 28 listopada 2020 przez Sejm IV Republiki Arstoczki, jako fundament i zabezpieczenie nowopowstałej Republiki po przeprowadzeniu Referendum Listopadowego.

Przepisy pierwotnej treści ustawy były bardzo restrykcyjne ze względu na fakt, iż III Republika Arstoczki przez brak takich przepisów, została wcielona do Federacji Kobrastanu przez ich współpracowników, działających mimo śmierci Vadima Volatova.

Ustawa, ze względu na jej częściową sprzeczność z uchwaloną 26 kwietnia 2021 roku konstytucji IV Republiki Arstoczki została znowelizowana w dniu 2 maja. Złagodzono m.in. przepis dot. deportacji, który przestał dotyczyć obywateli Arstoczki. Z kolei wejście w życie nadkonstytucji sprawiło iż ustawa została dodatkowo zabezpieczona ochroną nadkonstytucyjną (niemożliwa jest jej zmiana bez zmiany samej nadkonstytucji).

Skutki ustawy

Ustawa nie przyniosła w pełni oczekiwanych przez jej autorów skutków. Ze względu na wykładnię prawa z Arstoczki nie mógł zostać deportowany Anton Volatov - prezes partii VOLATOV, który oskarżony został o działania o charakterze wywrotowym w wyniku ujawnienia tzw. Afery Wywrotowej.

Aktualna treść ustawy

 1. Ustawa jest wykorzystywana celem zapobiegania metod totalitarnych na terenie Arstoczki.
 2. W związku z udziałem w zbrodni przeciwko Narodowi Arstoczki pozbawieni praw wyborczych zostają:
  1. Wszelcy posłowie, senatorowie, radni, gubernatorowie, marszałkowie oraz inni ważni członkowie pełniący ważną funkcję państwową w Socjalistycznej Republice Arstoczki w okresie 2019 – 2020.
  2. Wszyscy inni funkcjonariusze publiczni, którzy zostaną uznani przez Sejm większością 3/5 głosów za pełniących istotną funkcję w Socjalistycznej Republice Arstoczki.
 3. W związku z dokonaniem czynów zabronionych pozbawieni praw wyborczych zostają:
  1. Wszyscy członkowie partii WTWS w okresie od kwietnia 2020 roku do listopada 2020 roku, pełniący funkcję Prezydenta Republiki, Pierwszego Ministra, ministra, posła, senatora, funkcjonariusza NUTR i/lub NUTR KJU, wojewody.
  2. Wszyscy inni członkowie partii WTWS, którzy zostaną uznani przez Sejm większością 3/5 głosów za pełniących istotną funkcję w Gubernatorstwie Arstoczki w okresie.
 4. Od 1 stycznia 2021 roku deportowani oraz pozbawieni biernego prawa wyborczego zostają:
  1. Wszyscy spokrewnieni lub spowinowaceni w co najmniej średnim stopniu z Vadimem lub Gloriusem Volatovem.
  2. Wszyscy członkowie partii WTWS w okresie od kwietnia 2020 roku do listopada 2020 roku, pełniący funkcję ministra, posła, senatora albo funkcjonariusza NUTR KJU.
  3. Przepisy o deportacji nie dotyczą obywateli Arstoczki.
 5. Przepisów ustawy nie stosuje się w przypadku osób posiadających immunitet i 90 dni po jego wygaśnięciu.
 6. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2021 roku.