Vadim Volatov

Z wiki.arst.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Vadim Volatov
Vadim Volatov.png
Vadim Volatov (2014)
Pełne imię i nazwisko Vadim Volatov
Data i miejsce urodzenia 18 czerwca 1984, Abistan.
Data i miejsce śmierci 10 kwietnia 2020, Orvech Vonor
Najwyższy Przywódca Socjalistycznej Republiki Arstoczki
Okres od 14 września 2019

do 10 kwietnia 2020

Przynależność polityczna Partia Socjalistycznego Narodu Kolechii
Najwyższy Przywódca Socjalistycznej Republiki Kolechii
Okres od 3 czerwca 2018

do 10 kwietnia 2020

Przynależność polityczna Partia Socjalistycznego Narodu Kolechii
Tymaczasowy Prezydent Republiki Kolechii
Okres od 20 stycznia 2017

do 3 czerwca 2018

Przynależność polityczna Partia Socjalistycznego Narodu Kolechii

Vadim Volatov - Kolechiański polityk i przywódca, działacz socjalistyczny, w latach 2016 - 2020 Najwyższy Przywódca Socjalistycznej Republiki Kolechii, a w latach 2019-2020 także Najwyższy Przywódca Socjalistycznej Republiki Arstoczki.

Oficjalny życiorys

W Socjalistycznej Republice Kolechii oraz całym Obwodzie Wschodnim nauczano wg specjalnie zatwierdzonej oraz odbiegającej od rzeczywistości biografii, o następującym wstępie:

Urodził się 9 grudnia 1979 w niewielkiej miejscowości Gori w Kobrastanie, który znajdował się wówczas pod panowaniem Republiki Kolechii. Syn Wissariona Dżugaszwilego i Katarzyny z domu Geładze. Był dzieckiem trzecim w rodzinie, dwoje starszych umarło w niemowlęctwie.

W rzeczywistości urodził się 18 czerwca 1984 roku, a jego ojcem był generał Volatov di Ravello, a matką Adelaide di Ravello. Prawdziwych rodziców Volatov chciał ukryć przez własną fobię, która powodowała m.in. jego ukrywanie się tak, by jego wizerunek nie był utrwalany. Był on pierwszym dzieckiem, ale miał brata przyrodniego, jakim jest Glorius Volatov.

Ojciec Volatova prowadził w Gori własny zakład szewski, gdzie zatrudniał co najmniej dziesięciu robotników, nie licząc terminatorów. Z czasem, jego postępujący alkoholizm spowodował, że zakład upadł. Przez problemy z alkoholem bił chłopca i jego matkę. Volatov starał się bronić przed agresją ojca długimi i powściągliwym przemowami. Częste libacje alkoholowe doprowadziły w końcu do wyrzucenia ojca z domu. Vadim zawsze dobrze mówił o matce, którą charakteryzowała według niego „niezłomna siła woli”. Kobieta zajmowała się praniem bielizny dla miejscowych kupców.

Vadim Volatov jak już wspomniano nie był synem kupca, a generała di Ravello, który w momencie przejęcia przez niego władzy był osobą średniozamożną. Biografia wspomina wielokrotnie o prześladowaniach i aresztowaniach Vadima Volatova, na co do dziś nie odnaleziono żadnych dowodów.

12 stycznia 2017 roku powrócił do Jurkoradu jako jeden z pierwszych zesłańców. Jeszcze tego samego dnia spotkał się z członkami KC partii. 13 stycznia dokonał buntu oraz przekonał większość armii do aresztowania parlamentu. 20 stycznia został Tymczasowym Prezydentem Republiki Kolechii. Zarządził wprowadzenie płacy minimalnej i wypłacania pierwszych w historii Kolechii zasiłków socjalnych i innych zapomóg.

W rzeczywistości w Kolechii istniały wcześniej zasilki socjalne, a Vadim Volatov aż do czasu powrotu z Obristanu Wacława Lena nie prowadził agitacji w stylu socjalistycznym, a raczej nacjonalistycznym. 29 kwietnia, już po powrocie Lena do kraju, zorganizował duży protest robotniczy. W czerwcu 2018 roku mianował się Najwyższym Przywódcą Socjalistycznej Republiki Kolechii.

Utworzył on Ludowy Komisariat Socjalistycznego Narodu Kolechii, wprowadził reformę edukacji i wyzwolił Imporian. Zawarł on również stosunki dyplomatyczne z Obristanem. W na początku września 2019 r. Został powiadomiony o wojnie pomiędzy Arstoczką, która zakłóciła współżycie braterskich narodów. Wygrał on wojnę i zachował niepodległość Arstoczki.

"Wyzwolenie" Imporianu polegało na wprowadzeniu do Republiki Imporu swoich wojsk oraz zagrożeniu Zjednoczonej Federacji interwencją na jego byłych terenach, jeśli nie zostaną one zwrócone w skład nowej Socjalistycznej Republiki Imporianu. "Zachowanie niepodległości" Arstoczki natomiast polegało na tym iż nie została ona włączona wprost do Socjalistycznej Republiki Kolechii, a tylko utworzono w jej składzie Socjalistyczną Republikę Arstoczki, której najwyższym przywódcą stawał się automatycznie najwyższy przywódca Socjalistycznej Republiki Kolechii.

Śmierć

Śmierć Vadima Volatova nigdy nie została wyjaśniona. W styczniu 2020 roku w Arstoczce wybuchły protesty, które Vadim Volatov pragnął załagodzić. W tym celu ogłosił wybory do senatu, który miał być mu całkowicie podporządkowany, aby stworzyć w ten sposób pozory demokracji w Socjalistycznej Republice Arstoczki. Do senatu jednak dostali się jednak m.in. Amelia Mirukan - działaczka opozycyjna oraz Stanisław Filipowski - przyszły prezydent III Republiki Arstoczki.

Podczas pierwszego posiedzenia tegoż senatu Vadim Volatov zabił Amelię Mirukan po tym, jak ogłosiła go zbrodniarzem i ogłosiła wystąpienie Arstoczki z Socjalistycznej Republiki Kolechii, następne wydarzenia są silnie niewyjaśnione, a opinie świadków - sprzeczne:

  1. Vadima Volatova zabił Stanisław Filipowski, po tym jak ten zabił Amelię Mirukan, gdyż nie godził się na dalsze procedowanie bez pomszczenia jej (wersja obowiązywała oficjalnie od kwietnia 2020 do maja 2020 i od września 2020 do teraz),
  2. Vadima Volatova zabił Przemysław Jeżyk, który zemścił się za wydarzenia z przeszłości oraz działania niedemokratyczne (wersja obowiązywała oficjalnie od maja 2020 do września 2020),
  3. Vadima Volatova zabił Afold Heisentler, syn Adama Heisentlera, który aresztowany został po dokonaniu tego czynu (wersja nigdy nie obowiązywała oficjalnie, podała ją Gazeta Heisentlera).