Revolucja

Z wiki.arst.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Konserwaty

#Revolucja
Partia Revolucja - Logo.png
Logo #Revolucji
Skrót #R
Data założenia 2 stycznia 2021
Barwy Czerwony, czarny
Poglądy ideologiczne Konserwatyzm,

Zamordyzm

Poglądy gospodarcze Libertarianizm,

Narodowy liberalizm

Revolucja, #Revolucja (#R) - konserwatywno-liberalna, skrajnie prawicowa partia polityczna, założona w 2021 roku przez Maksymiliana Kolanko. Od 2023 roku współtworzy rząd, na którego czele stoi ww. prezes partii.

Program

Poniżej przytoczono najważniejsze fragmenty deklarowanego przez #Revolucję programu:

Należy znieść próg wyborczy oraz zlikwidować finansowanie partii politycznych z budżetu państwa,

Należy wprowadzić zasadę, że nałożenie nowego lub podniesienie stawki istniejącego podatku będzie wymagać większości 3/5 ustawowego składu. Likwidacja lub zmniejszenie istniejącego podatku będzie wymagać zwykłej większości.

Przywrócimy karę śmierci za morderstwo z premedytacją udowodnione w sposób nieposzlakowany.

Prokurator Generalny będzie wybierany w wyborach powszechnych, a Minister Sprawiedliwości i Prokuratorzy Rejonowi  - przez prezydenta

W miejsce socjalistycznego „zrównoważonego rozwoju” i „sprawiedliwości społecznej” wprowadzimy obowiązek zrównoważonego budżetu, czyli budżet bez deficytu. Zaprzestaniemy zadłużania Państwa nie dopuszczając do życia ponad stan, na koszt przyszłych pokoleń.

Należy zmniejszyć ilość ministerstw do 6 (MON, MSZ, MSW, Min. Skarbu, Min. Sprawiedliwości, Min. Ochrony Środowiska)

Należy sprzedać spółki Skarbu Państwa, udziały Skarbu Państwa w spółkach oraz wszelkie nieruchomości Skarbu Państwa pozostawiając jedynie zabytki oraz kilka priorytetowych firm i budynków. Z uzyskanych pieniędzy należy stworzyć fundusz emerytalny.

Zlikwidujemy powiaty i sejmiki wojewódzkie, a ich kompetencje przejmą gminy, które otrzymają większą autonomię – będą mogły ustalać własne przepisy, pod warunkiem nadrzędności prawa państwowego

Adopcja dzieci będzie możliwa tylko przez pełnoletnich: kobietę i mężczyznę deklarujących rodzicielstwo i współodpowiedzialność prawną za przyjmowane w opiekę dziecko.

Zniesiemy przymus ubezpieczeń (w tym ZUS, KRUS). Każdy będzie miał wybór ubezpieczyć się – w dowolnej instytucji – lub nie. Dla ich obecnych beneficjentów powołamy Fundusz Emerytalny

Każdy pełnoletni, poczytalny i niekarany obywatel, na terytorium Arstoczki, miał pełne prawo do posiadania broni palnej i białej oraz jej użycia w obronie własnej i innych ludzi

Cenzurowanie dystrybuowanych treści będzie zabronione, a swoboda krytyki władz będzie jednym z fundamentów wolnego państwa,

Tajemnica korespondencji będzie gwarantowana i prawnie chroniona, niezależnie od sposobów jej dystrybucji,

Sprywatyzujemy opiekę zdrowotną, a składki które dzisiaj każdy płaci co miesiąc na publiczną służbę zdrowia nie będą pobierane przez Państwo,

Sprywatyzujemy oświatę, rodzicom i osobom dorosłym zostawimy wybór w sprawie sposobu kształcenia swoich dzieci i siebie

Zwiększymy wydatki na wojsko, policję i służby specjalne. Dotyczyć to będzie zarówno żołdu, jak i nakładów na sprzęt i wyszkolenie,

Program Maksymiliana Kolanko budzi wiele kontrowersji i wywołuje ostry podział w społeczeństwie. Zwolennicy podkreślają potrzebę wprowadzenia radykalnych zmian, które przyczynią się do odbudowy gospodarczej i wzmocnienia suwerenności jednostki. Jednak krytycy obawiają się, że program Kolanki może prowadzić do naruszenia praw obywatelskich, ograniczenia wolności słowa i równości społecznej.