Koalicja Revolucja - Zjednoczona Prawica

Z wiki.arst.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Koalicja Revolucja - Zjednoczona Prawica
Partia Revolucja - Logo.png
Logo #Revolucji
Logo ZP.png
Logo Zjednoczonej Prawicy
Partia Postępu.png
Logo Partii Postępu
Skrót KRZP
Data założenia 15 kwietnia 2023
Data rozwiązania 15 października 2023
Barwy (nieokreślone)
Poglądy ideologiczne Konserwatyzm,

Izolacjonizm, Liberalizm

Poglądy gospodarcze Konserwatywny liberalizm,

Libertarianizm

Zjednoczona Lewica (ZL) - koalicja rządowa, utworzona przez partie Zjednoczona Prawica, #Revolucja i Partię Postępu po opuszczeniu przez tę pierwszą partię koalicji Zjednoczenie Arstoczki.

Koalicja utworzona poprzez utworzenie nowego rządu Maksymiliana Kolanko. W trakcie swojej działalności ze względu na konflikt interesów między największymi koalicjantami, a Antonem Volatovem nie udało się zrealizować założeń programowych żadnej z partii. Do punktu najbardziej kryzysowego doszło latem 2023 roku po zamachu na życie prezydenta Henryka Warsa, kiedy to Anton Volatov przejął obowiązki marszałka sejmu, a następnie prezydenta, nie konsultując tego resztą koalicjantów.

Anton Volatov, po jego odwołaniu z funkcji marszałka nie został przyjęty z powrotem do rządu, co w praktyce oznaczało, że stał się on mniejszościowy. Przez rosnącą frustrację, związaną z brakiem środków do realizacji reform premier Maksymilian Kolanko zdecydował się na utworzenie II Rządu Maksymiliana Kolanko wraz ze Zjednoczeniem Arstoczki, zamiast Zjednoczonej Prawicy - tworząc tym samym koalicję rządową Nowa Arstoczka w dniu 15 października 2023 roku. Koalicja istniała przez równo 6 miesięcy.