Henryk Wars

Z wiki.arst.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Henryk Wars
Henryk Wars.png
Henryk Wars (2020)
Pełne imię i nazwisko Henryk Wars
Data i miejsce urodzenia 4 czerwca 1979, Paradizna
Prezydent IV Republiki Arstoczki
Okres od 16 listopada 2020

do 18 grudnia 2023

Pierwsza dama Henryka Wars
Przedstawiciel Arstoczki chargé d’affaires
Dzień 30 października 2020
Przynależność polityczna Koalicja: Przywrócimy Normalność
Ambasador Arstoczki w Zjednoczonej Federacji
Data powołania 30 sierpnia 2019
Data odwołania 2 maja 2020
Ambasador Arstoczki w Obristanie
Data powołania 5 kwietnia 2011
Data odwołania 11 marca 2015

Henryk Wars - Arstoczkański prawnik i polityk, od 16 listopada 2020 prezydent IV Republiki Arstoczki.

Absolwent prawa międzynarodowego Uniwersytetu w Korista City, aplikant dyplomatyczno-konsularny Uniwersytetu w Paradiznie oraz Ambasador II Republiki Arstoczki w Korista City.

Życiorys

Życie przedpolityczne

Urodził się 4 czerwca 1979 roku w Paradiznie jako syn Herberta Warsa i Joanny Kirlishbaum. Ojciec i matka poznali się w Zjednoczonej Federacji na studiach, po których na stałe zamieszkali w Arstoczce. Henryk Wars urodził się wraz z jego bratem - Hipolitem Warsem: jego matka była w bliźniaczej ciąży. Szkołę podstawową i średnią ukończył wzorowo.

Po ukończeniu liceum, ojciec wysłał go wraz z bratem na prestiżowy uniwersytet w Korista City, gdzie studiował prawo międzynarodowe, zaś Hipolit - ekonomię. Po zakończeniu studiów Henryk Wars zdecydował się na powrót do kraju, gdzie rozpoczął aplikację dyplomatyczno-konsularną na Uniwersytecie w Paradiznie.

Kariera dyplomatyczna

Po ukończeniu aplikacji w 2005 roku powołany został do pracy w Konsulacie II Republiki Arstoczki w Obristanie, a 2009 roku został konsulem. Już po dwóch latach, bo w 2011 roku mianowany został przez Prezydenta Filipa VI ambasadorem II Republiki Arstoczki w Obristanie. Na jego nieszczęście w 2015 roku stał się ofiarą politycznej gry Angela von Brauna, gdyż w tym roku został pozbawiony tej funkcji. Po wygraniu przez Adama Heisentlera wyborów w 2019 roku powołany został na Ambasadora II Republiki Arstoczki w Zjednoczonej Federacji, z której to funkcji nie zrezygnował mimo gróźb ze strony Prezydenta Vadima Volatova, który wyznaczył do pełnienia tej funkcji inną osobę. Po stronie Warsa stanął jednak prezydent Zjednoczonej Federacji Don Trumpet, który odesłał przysłanego przez Volatova dyplomatę z powrotem do kraju. Po przejęciu władzy w Arstoczce przez Wyzwolenie Arstoczki prezydent Stanisław Filipowski odwołał go z tego stanowiska.

Emigrant

Po odwołaniu Henryk Wars zdecydował się o zamieszkaniu wspólnie z bratem w Zjednoczonej Federacji, gdzie zaczął pracować jako radca prawny, gdzie wzbogacił się jako reprezentant grupy poszkodowanych w wyniku zanieczyszczenia jeziora Botany. Gdy do Zjednoczonej Federacji przybyli wygnani przez Gloriusa Volatova politycy, ten zaoferował im pomoc. Wykorzystał swoje dobre stosunki z Donem Trumpetem, dla dobra Arstoczki. Zainicjował on negocjacje między Zjednoczoną Federacją, a Federacją Kobrastanu, które były kontynuowane z jeszcze większą skutecznością po przejęciu władzy w Zjednoczonej Federacji przez Edwarda McKinleya.

Był jednak przeciwny koncepcji McKinleya, która zakładała utworzenia Wolnej Republiki Arstoczki, w podobny sposób do Wolnej Republiki Kolechii oraz włączenia jej w struktury Zjednoczonej Federacji. Od początku uważał tego rodzaju centralizację za nieskuteczną i rodzącą konflikty społeczne. Gdy przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości wypowiadał się jako przedstawiciel Arstoczki chargé d’affaires skandował, że Zjednoczona Federacja musi być zniszczona. Rozpoczął on wówczas nadawanie Wiadomości Telewizji Niezależnej Henryka Warsa, która rozpoczęła nadawanie umożliwiające jej oglądanie na terytorium Arstoczki.

Prezydent

Pomimo wcześniejszego braku rozpoznawalności, to jako osoba, która wraz z bratem posiadała niemały majątek, zadecydowali się, aby wspólnie z Piotrem Policją wystartować w zbliżających się wyborach w utworzonej Wolnej Republice Arstoczki - którą potem przemianowano na IV Republikę Arstoczki. W wyborach dzięki posiadaniu własnej stacji telewizyjnej, która aktywnie go promowała zwyciężył w drugiej turze, pokonując Myszona Wacpe.

Konstytucja i referenda

Po uwolnieniu Arstoczki przeprowadził własne referendum, w wyniku którego zaaprobowana została Konstytucja IV Republiki Arstoczki. Oprócz tego, przez to iż jego Koalicja: Przywrócimy normalność nie uzyskała większości w parlamencie, to właśnie przeprowadzone przez siebie referendum uznał za sposób wprowadzania reform. Samemu nie wspierał rządzącej krótko Koalicji Partii Liberalnych, której jedyną ważną ustawą, jakiej się nie sprzeciwił była Ustawa o deportacji i pozbawieniu biernego prawa wyborczego ze względu na wcześniejszą przynależność polityczną - dotykającą polityków, sprawujących władzę za czasów Socjalistycznej Republiki Arstoczki i Gubernatorstwa Arstoczki za czasów I Federacji Kobrastanu.

Utrata znaczenia

Po wprowadzeniu konstytucji, która dawała mu możliwość weta ustawodawczego, którego ominięcie wymagałoby posiadania większości 3/5 głosów wydawało się, że znaczenie Henryka Warsa tylko wzrośnie. Jednakże w przedwczesnych wyborach 2020/2021 jego koalicja Zjednoczona Prawica zyskała 88 mandatów, czyli równo 40%. Przeciwna im koalicja rządowa Zjednoczona Lewica, uzyskała natomiast równo 60%, dzięki czemu mogła rządzić bez względu na Henryka Warsa. W lutym 2021 roku próbowano zawiesić prezydenta z możliwości sprawowania władzy na kilka miesięcy, kiedy to władzę sprawować miał Marszałek Sejmu - Adam Heisentler.

Powrót do rządzenia

Po wykryciu spisku Antona Volatova, utworzył on wraz z 181 innymi posłami koalicję rządową Zjednoczenie Arstoczki, które to po opuszczeniu jej przez Lewicę Arstoczki i utworzeniu przez to ugrupowanie Zjednoczonej Opozycji wygrało wybory parlamentarne w 2021 roku i rządził Arstoczką wraz z premier Grażyną Filipowską. Dnia 22 marca 2023 roku opuścił on Zjednoczenie Arstoczki po przegraniu prawyborów, w których nie został poparty jako kandydat na prezydenta Zjednoczenia Arstoczki. 15 kwietnia poparł wotum nieufności dla Grażyny Filipowskiej i tworząc tym samym koalicję rządową z nowym premierem Maksymilianem Kolanko.

W pierwszej turze wyborów prezydenckich w roku 2023 uzyskał najwyższy wynik 29,58%, który zagwarantował mu przejście do drugiej tury tych wyborów. 14 sierpnia, na dwa dni przed drugą turą dokonano próby zamachu na jego życie. Od tego dnia jego obowiązki pełni aktualny Marszałek Sejmu: od 14 sierpnia do 23 sierpnia Anton Volatov i od 23 sierpnia - Stanisław Filipowski.