Zgromadzenie Konstytucyjne

Z wiki.arst.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Zgromadzenie Konstytucyjne (ZK) – arstoczkański organ władzy wykonawczo-sądowniczej. Został utworzony na mocy Konstytucji II Republiki Arstoczki z 1985 roku i rozpoczął działalność orzeczniczą w 1986. Jego podstawowym zadaniem jest sądowa kontrola konstytucyjności prawa: kontrolowanie zgodności norm prawnych niższego rzędu (rangi ustawowej lub podustawowej) z normami prawnymi wyższego rzędu, przede wszystkim z Konstytucją i niektórymi umowami międzynarodowymi (tzw. sąd prawa).

Zgromadzenie Konstytucyjne ma siedzibę w Orvech Vonor przy ul. Wielkiej 12a.

W IV Republice Arstoczki Zgromadzenie Konstytucyjne działa na podstawie art. 188 - art. 197 Konstytucji.

Członkowie

Obecnymi członkami Zgromadzenia Konstytucyjnego są:

  1. Henryk Wars (Przewodniczący)
  2. Piotr Policja
  3. Myszon Wacpe
  4. Stanisław Filipowski
  5. Marc Crist
  6. Marcin Wolant
  7. Ewa West
  8. Adam Heisentler
  9. Mado Zeng
  10. Anton Volatov