Sejm Arstoczki

Z wiki.arst.pl
Wersja z dnia 23:03, 6 lut 2023 autorstwa Administracja (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "'''Sejm Arstoczki''' (Obecnie Sejm IV Republiki Arstoczki) - W IV Republice Arstoczki Sejm stanowi ''pierwszą izbę'' parlamentu. Składa się on z 200 posłów, wybieranych w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i proporcjonalnych, w głosowaniu tajnym. Kadencja Sejmu, zgodnie z Konstytucją, trwa 4 lata; biegnie od dnia pierwszego posiedzenia nowo wybranego Se…")
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Sejm Arstoczki (Obecnie Sejm IV Republiki Arstoczki) - W IV Republice Arstoczki Sejm stanowi pierwszą izbę parlamentu. Składa się on z 200 posłów, wybieranych w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i proporcjonalnych, w głosowaniu tajnym. Kadencja Sejmu, zgodnie z Konstytucją, trwa 4 lata; biegnie od dnia pierwszego posiedzenia nowo wybranego Sejmu i trwa do dnia poprzedzającego dzień zebrania się Sejmu następnej kadencji. Zakończenie kadencji może także nastąpić w wyniku jej skrócenia przez Prezydenta Republiki: obligatoryjnie (obowiązkowo), jeżeli procedura zasadnicza powoływania Rady Ministrów oraz obie procedury rezerwowe zakończą się fiaskiem, lub fakultatywnie (nieobowiązkowo), jeżeli Prezydent, w ciągu 4 miesięcy od dnia przedłożenia projektu ustawy budżetowej Sejmowi przez Radę Ministrów, nie otrzyma jej do podpisu (na wydanie postanowienia w tej sprawie przysługuje głowie państwa czas 14 dni).

Bierne prawo wyborcze w wyborach do Sejmu uzyskuje się w wieku 21 lat.

Sejm obraduje ciągle, pod przewodnictwem marszałka. Jego obrady są jawne. Posiedzenia Sejmu odbywają się zazwyczaj co drugi lub co trzeci tydzień. Dłuższe przerwy zdarzają się w okresie wakacyjnym oraz świąteczno-noworocznym, a także pomiędzy ostatnim posiedzeniem Sejmu poprzedniej kadencji i pierwszym posiedzeniem nowej kadencji.

Urzędem wspierającym Sejm i jego organy w zakresie prawnym, organizacyjnym, finansowym i technicznym jest Kancelaria Sejmu.

Sejm Arstoczki przed IV Republiką Arstoczki

II Republika Arstoczki

Po przejęciu władzy przez Prawicę Liberalną w 1980 i ustanoweniu II Republiki Arstoczki przez zwołano jednoizbowy Sejm Ustawodawczy, który posiadał mniejsze kompetencje, niż senat I Republiki Arstoczki.

Socjalistyczna Republika Arstoczki

W Socjalistycznej Republice Arstoczki sejm został zmarginalizowany ze względu na przejęcie pełni władzy przez Vadima Volatova. Pomimo tego zorganizował on wybory do sejmu, w którym zwyciężyła podległa mu Socjalistyczna Partia Arstoczki. Pod koniec 2019 roku doszło do aktu samorozwiązania Sejmu i powołania Senatu Socjalistycznej Republiki Arstoczki.

III Republika Arstoczki

W III Republice Arstoczki sejm powstał jako alternatywa do Senatu Socjalistycznej Republiki Arstoczki. Mimo to pozostawiono istnienie senatu - po raz pierwszy jako druga izba parlamentu. Sejm składał się początkowo z 200 posłów, jednakże wskutek działań partii WTWS, zwiększono tę liczbę do 220 - co pozostało do wprowadzenia aktualnej Konstytucji IV Republiki Arstoczki.

Prezydencka Republika Arstoczki

W Prezydenckiej Republice Arstoczki istnieje jednoizbowy parlament, który mimo posiadania podobnych uprawnień, co sejm II Republiki Arstoczki, nazywany jest Zgromadzeniem Narodowym.