Operacja Grestin

Z wiki.arst.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Operacja Grestin (Operacja Grestińska, Specjalna Operacja Wojskowa w Zachodnim Grestin) - wojna, zwana operacją wojskową, której celem jest przejęcie terenów Zachodniego Grestin, należących do Federacji Kobrastanu przez siły zbrojne Federacji Arstoczki, zapoczątkowana decyzją po. prezydenta IV Republiki Arstoczki - Stanisława Filipowskiego.

Geneza

Konflikt w Grestin rozpoczął się 20 sierpnia 2022 roku, kiedy to Aleksiej Vilanov, gubernator Kolechii, ogłosił wystąpienie swojego regionu z Federacji Kobrastanu i utworzenie Federacji Kolechii. To wydarzenie zapoczątkowało wojnę domową w regionie, która szybko rozprzestrzeniła się na obszar Grestin. Głównym celem konfliktu była próba opanowania i podporządkowania sobie większych obszarów. W grudniu 2022 roku sytuacja na froncie ustabilizowała się, z Federacją Kolechii przejmującą większość terenów średniozamieszkałych. W odpowiedzi Federacja Kobrastanu odbiła Yurko City i utworzyła tzw. twierdzę Jurkogradzką. W celu utrzymania kontroli nad sytuacją wewnętrzną, tymczasowym naczelnikiem państwa został marszałek Grzegorz Żukow.

Stolica Federacji Kobrastanu, Zachodnie Grestin, została okrążona przez wojska Kolechii od wschodu, co spowodowało klęskę głodu w tym regionie. Wszechstronnie wrogo nastawione Wschodnie Grestin, należące do Federacji Arstoczki, nie udzieliły pomocy sąsiadom. Klęska została tymczasowo przerwana przez przejęcie władzy w Arstoczce w kwietniu 2023 roku przez Maksymiliana Kolanko.

Przebieg operacji

Rozpoczęcie operacji

W dniu 2 września 2023 roku, w obliczu narastającego zagrożenia ze strony Kobrastanu, tymczasowo pełniący obowiązki prezydenta Stanisław Filipowski podjął odważną decyzję o rozpoczęciu operacji mającej na celu przywrócenie kontroli nad Zachodnim Grestin. Jednak ta decyzja spotkała się z krytyką zarówno ze względu na niepełny mandat Filipowskiego jako tymczasowego prezydenta, jak i z powodu braku odpowiedniego zabezpieczenia mieszkańców Grestin, co prowadziło do niepotrzebnych ofiar wśród żołnierzy Arstoczki.

Pierwsze sukcesy

W ciągu kilku dni od rozpoczęcia operacji, siły zbrojne Arstoczki osiągnęły znaczący postęp. Stan na 5 września 2023 roku wykazał zdobycie północnej i wschodniej części Zachodniego Grestin przez wojska Arstoczki. Pomimo sukcesów, liczba ofiar, zarówno wśród żołnierzy Arstoczki, jak i mieszkańców Zachodniego Grestin, rosła niemal codziennie.

Interwencja specjalnych sił FAWA

9 września 2023 roku rozpoczęła się operacja specjalnych sił Federalnej Agencji Wywiadu Arstoczki (FAWA). Siły te, liczące 285 żołnierzy, podjęły próbę zdobycia centralnej części miasta Zachodniego Gresti. Operacja ta przyniosła kolejne sukcesy, ale straty w ludziach znacząco wzrosły, osiągając poziom, który budził ogromne zaniepokojenie.

13 września 2023 roku kontynuowano operację FAWA oraz udane ataki od strony północnej znacząco zwiększyły liczbę ofiar. Siły Arstoczki musiały stawić czoło coraz bardziej zaciętemu oporowi ze strony Kolechii oraz utrzymywać kontrolę nad zdobytym obszarem.

Defensywa obywatelska

17 września 2023 roku, w obliczu trudności związanych z ofensywą ze strony północnej, mieszkańcy Zachodniego Grestin postanowili zbudować barykady na całej linii frontu, aby powstrzymać postępy specjalnych sił FAWA. W międzyczasie, ze względu na wzrost strat wśród żołnierzy FAWA, część sił specjalnych została wycofana w celu zabezpieczenia swoich żołnierzy.

Stabilizacja

20 września 2023 roku front w Grestin uległ stabilizacji, a mieszkańcy Zachodniego Grestin wzmocnili barykady w centrum miasta, aby powstrzymać działania FAWA. Walki nadal trwały, ale tempo działań znacząco spadło. Sytuacja na froncie była wciąż napięta, a liczba ofiar nadal rosła.

Ofensywa Kobrastańska

23 września 2023 roku doszło do największej mobilizacji obrońców Zachodniego Grestin od początku wojny. Wykorzystując nieznany dotąd potencjał lotniczy Arstoczki, zaatakowano specjalne jednostki FAWA. Tego samego dnia udaremniono próby bombardowania Wschodniego Grestin w Arstoczce. Prezydent Henryk Wars podjął odważną decyzję o braku ewakuacji, stawiając na obronę Zachodniego Grestin. Szacowane straty z jednego dnia wśród tylko sił specjalnych wynoszą 96 osób, a wśród wojsk to aż 225 - liczba niepojawiająca się w żadnym z poprzednich dni wojny.