Wybory Prezydenckie w IV Republice Arstoczki w 2023 roku

Z wiki.arst.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wybory Prezydenckie w II Republice Arstoczki w 2019 roku - Wybory na prezydenta IV Republiki Arstoczki, zarządzone 2 czerwca 2023 roku przez marszałka Myszona Wacpe.

Pierwsza tura

Dnia 1 sierpnia 2023 roku odbyła się pierwsza tura wyborów, której wyniki prezentowały się następująco:

I Sesja
Kandydat Procent Głosów
Henryk Wars                               29,58%
Adam West 26,63%
Adam Heisentler 23,09%
Maksymilian Kolanko 14,43%
Anton Volatov 5,18%
Stanisław Małachowski 1,09%

Żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości głosów, stąd przystąpiono do wyznaczenia dwójki kandydatów, którzy wezmą udział w drugiej turze.

II Sesja
Kandydat Procent Głosów
Henryk Wars                               29,74%
Adam West 26,77%
Adam Heisentler 23,22%
Maksymilian Kolanko 15,06%
Anton Volatov 5,20%
III Sesja
Kandydat Procent Głosów
Henryk Wars                               30,06%
Adam West 29,69%
Adam Heisentler 25,04%
Maksymilian Kolanko 15,22%
IV Sesja
Kandydat Procent Głosów
Henryk Wars                               45,42%
Adam West 30,65%
Adam Heisentler 23,94%

Do drugiej tury wyborów zakwalifikowali się Henryk Wars i Adam West.

Druga tura

Pierwotny termin drugiej tury wyznaczono na 15 sierpnia 2023 roku, jednakże w związku z próbą zamachu na życie prezydenta Henryka Warsa, wybory zostały przesunięte. Z powodu wprowadzenie wówczas stanu wyjątkowego, druga tura wyborów może odbyć się w następujących terminach konstytucyjnych: 12.11.2022, 19.11.2022, 26.11.2022, 05.02.2022, 10.12.2022, 17.12.2022, 24.12.2022, 31.12.2022 albo 07.01.2023. Prawo do wyznaczenia terminu posiada wyłącznie Marszałek Sejmu.